HƯỚNG DẪN LẤY MÃ
menu
Game Lậu
notifications
apps
Tìm game:

👉HƯỚNG DẪN

HƯỚNG DẪN LẤY MÃ

HƯỚNG DẪN LẤY MÃ

Vì sao cần lấy mã? - Tránh spam phá bừa bãi gây lỗi, sập link & Góp 1 sợi mì duy trì hệ thống

Lưu ý xem logo của bên nào yêu cầu thì click vào logo của bên đó nhé anh em:
là cái này: 
hay cái này: v.v.

Vấn đề MÃ SAI:
Một mã tải game(hay mã vào link) là duy nhất =>chỉ dùng được cho 1 link 1 lần duy nhất, vào link khác thì anh em lại tìm mã khác..
Anh em nào không làm đủ các bước như hướng dẫn mà dùng "mánh" kiểu: không mở google tìm từ khóa mà cố tình vào thẳng trang web; dùng lại mã cũ v.v. thì tất nhiên hệ thống sẽ báo mã sai, chỉ tốn thêm thời gian của anh em.

comment 0 Nhận xét